Zawór powrotny RL-1
z funkcją odcięcia
Zawór powrotny RL-5
z funkcją odcięcia, nastawy wstępnej, spustu i napełniania
RL-1-E
z funkcją odcięcia, o zwiększonym przepływie