Złączki zaprasowywane
do rur z wielowarstwowych
Złączki skręcane
do rur z wielowarstwowych
Złączki skręcane
do rur miedzianych