Przywileje w KDF+

Przywileje i uprawnienia uczestników programu HERZ KDF+:

- każdy uczestnik programu jest uprawniony do wykonywania instalacji objętych 10 letnim okresem gwarancyjnym przez firmę HERZ

- dla uczestników programu organizowane są specjalne promocje, konkursy, spotkania i wyjazdy integracyjne

- uczestnictwo w programie potwierdza certyfikat wystawiony przez firmę HERZ

(certyfikat jest ważny dwa lata z możliwością przedłużenia; warunkiem przedłużenia uczestnictwa w programie jest aktywne wykonywanie instalacji z wykorzystaniem systemu HERZ).