Herz w Polsce

W 1990 roku, w Krakowie zarejestrowana została polska filia austriackiej firmy HERZ Armaturen Ges.m.b.H. Od początku swojej działalności firma HERZ  wprowadza na rynek polski szeroki asortyment nowoczesnej armatury regulacyjnej, zapewniającej racjonalne, a więc oszczędne gospodarowanie energią. Armatura ze znakiem serca w pełni sprawdziła się i nadal doskonale sprawdza w polskich warunkach eksploatacyjnych - jednym z najlepszych  tego dowodów jest ponad 6 milionów sprzedanych termostatów.
Ostanie lata, to okres dynamicznego rozwoju firmy - w chwili obecnej w centrali i 11 regionach sprzedaży obejmujących swoim zasięgiem całą Polskę zatrudnionych jest 60 osób, a sieć ponad 300 autoryzowanych partnerów handlowych zapewnia klientom łatwy dostęp do produktów HERZ-a.

Ukoronowaniem dziesięcioletniej obecności na rynku polskim było  otwarcie w 2000 roku w Wieliczce nowoczesnej centrali polskiej filii HERZ. W Wieliczce, w części produkcyjnej ponad 400 osób pracuje przy montażu  zaworów  termostatycznych, zaworów powrotnych, zaworów podpionowych rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego, złączek zapra- sowywanych, skręcanych i napędów ręcznych.
Tutaj są również spawane i montowane nowoczesne kotły na pelet.
 


Latem 2008 roku zakończona została budowa kolejnej hali produkcyjnej o powierzchni ponad 4200 m2. Dzięki tej inwestycji firma HERZ dołączyła do grona największych firm branży instalacyjnej, których produkty sygnowane są znakiem made in Poland.

W Polsce w armaturę marki HERZ wyposażonych jest szereg budynków użyteczności publicznej, obiektów komercyjnych, domów jednorodzinnych oraz mieszkań. Do najbardziej prestiżowych budowli, które wyposażone zostały  w armaturę ze znakiem serca należą : Zamek Królewski na Wawelu, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pałac Prymasowski w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej  Manggha w Krakowie, hotele Mariott, Bristol w Warszawie, Sky Tower Wrocław,  a także opery, banki, hotele, obiekty sakralne i usługowe z terenu całej Polski.

Program dostaw firmy HERZ obejmuje kompleksowy system produktów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnych instalacji sanitarnych i grzewczych:
- zawory termostatyczne,
- zawory powrotne,
- regulacyjne zawory grzejnikowe,
- zawory podpionowe,
- regulatory różnicy ciśnienia i przepływu,
- systemy przyłączne,
- rozdzielacze,
- zawory kulowe do wody i gazu,
- armaturę do wody pitnej,
- zawory do klimatyzacji,                               
- złącza zaciskowe i śrubunki,                        
- rury wielowarstwowe PEX,
- systemy ogrzewania powierzchniowego.

W zakresie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii HERZ oferuje:
- kotły na biomasę,                                                    
- pompy ciepła,
- zasobniki c.o. i c.w.u,
- kotłownie kontenerowe.